Aanbod

Tempelavond

‘Soften dear one, She whispers. Soften.

 Soften your body; soften your heart. Soften your energy body; soften your mind.

 Soften your womb, beloved.

 There is a vast reservoir of untapped magic waiting for  you.’

                                                                Chameli Ardagh. awakeningwomen.com

Tijdens de Tempelavond creeren we een  veilige bedding, waarin we elkaar als vrouwen oprecht kunnen ont-moeten en ons op een natuurlijke manier verbinden met onszelf, ons lichaam en elkaar. We gaan op avontuur, dalen af naar onze vrouwelijke essentie en onderzoeken het mysterie van ons vrouw-zijn. In de Tempel kunnen we onze (sociale) maskers van ons af laten glijden en geven we ons over aan de stroom van onze gevoelens. De Tempel is een waarachtige plek, waar we kunnen loslaten en ons verbinden met een diepere laag, voorbij onze persoonlijke verhalen en problemen. Je wordt uitgenodigd precies te Zijn waar je bent in het moment. Je hoeft helemaal niets te doen en niets te laten. En juist daar neem jij je authentieke plek in en ontstaat de magie.  

Veel vrouwen voelen een diep gevoel van ontspanning en thuiskomen in hun lichaam, als ze deze belichaamde spirituele vrouwelijke beoefeningen ervaren. Er is niets wat je hoeft uit te vinden, er zijn geen concepten om het te begrijpen, geen doel te bereiken. Het gaat over de ervaring in het moment, wild, chaotisch, vitaal, gevoelig, krachtig en heel.

Voel je welkom mooie vrouw!

Deze avonden worden gegeven in De Open Ruimte.

 

Ga voor meer info en data naar:

vrouwenvallei.nl